– Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
– Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Mai Linh Tây Đô số 1801603139 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Cần Thơ cấp ngày 05/06/2018;
– Căn cứ điều lệ tổ chức kinh doanh và giá nhiên liệu trên thị trường;

Quyết Định điều chỉnh giá vé Tàu cao tốc Mai Linh Express tuyến Cần Thơ – Côn Đảo và ngược lại.

Giá vé điều chỉnh được áp dụng cụ thể như sau:

Hạng ghế Thứ Hai → Thứ Năm Thứ Sáu → Chủ Nhật và ngày lễ
Người lớn Trẻ em Người lớn Trẻ em
Phổ thông 600.000 500.000 680.000 500.000
Thương gia 790.000 600.000 900.000 600.000
Nguyên thủ 1.500.000 1.150.000 1.500.000 1.150.000

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 06 năm 2023. Các Quyết định về giá vé Tàu cao tốc Mai Linh Express tuyến Cần Thơ – Côn Đảo – Cần Thơ trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Quý khách cần hỗ trợ, thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

083 692 8888
ĐẶT VÉ