Những lưu ý khi đặt vé trực tuyến

Vé chúng tôi bán cho hành khách là vé điện tử, vì vậy, ngay sau khi thực hiện thành công đặt chỗ và thanh toán, Quý khách sẽ nhận vé điện tử qua địa chỉ email Quý khách đã đăng ký.

Vé điện tử là xác nhận hành trình do chúng tôi hoặc đại diện ủy quyền của chúng tôi phát hành, hoặc cũng có thể là thẻ lên tàu. Mọi thông tin của vé được lưu trữ trên hệ thống máy tính của chúng tôi. Vé điện tử của Mai Linh Express bao gồm 8 số. Ví dụ: 12345678 Nếu Quý khách không nhận được thông tin vé điện tử trong vòng 1 giờ sau khi mua vé, Quý khách có thể truy nhập vào trang www.taucaotocmailinh.vn với Mã đặt chỗ và thông tin hành khách để tra cứu thông tin vé điện tử, hoặc liên hệ với HOT LINE 083 692 8888 để được nhận vé.

Khi làm thủ tục lên tàu, Quý khách phải cung cấp vé điện tử cho chúng tôi để làm thủ tục. Quý khách lưu ý: khi bị mất tờ Vé điện tử, Quý khách có thể truy nhập vào trang web www.taucaotocmailinh.vn với Mã đặt chỗ và thông tin hành khách để tra cứu thông tin vé điện tử, hoặc liên hệ với HOT LINE 083 692 8888 để được nhận lại vé mới.

083 692 8888
ĐẶT VÉ