ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Cám ơn Quý khách đã truy cập vào Website taucaotocmailinh.vn, website này thuộc sở hữu và quản lý của Công ty cổ phần Mai Linh Tây Đô đơn vị chủ quản tàu cao tốc Mai Linh Express. Khi truy cập, sử dụng website của chúng tôi, Quý khách đã mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện đề ra ở đây. Do vậy chúng tôi đề nghị quý khách đọc kỹ, và tìm hiểu các điều khoản ở đây trước khi sử dụng tiếp.

I. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Chấp thuận các điều khoản sử dụng

Khi sử dụng trang web của taucaotocmailinh.vn (sau đây gọi tắt là “Website”), Quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng (sau đây gọi tắt là “Điều khoản sự dụng”) được quy định dưới đây. Mai Linh Tây Đô có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều khoản Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào nếu cần thiết. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi, như vậy thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất của thông tin hiển thị

Các nội dung hiển thị trên Website nhằm mục đích cung cấp thông tin về tàu cao tốc Mai Linh Express, về dịch vụ vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa, dịch vụ khách sạn, dịch vụ cung cấp đặc sản trái cây Nam Bộ, cũng như các dịch vụ khác do đối tác của Mai Linh Tây Đô về du lịch, lữ hành, … cung cấp (sau đây được gọi chung là “Nhà Cung Cấp”).

3. Chính sách bảo mật thông tin

Xem trong phần “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

4. Liên kết đến Website khác

Website cung cấp một số liên kết tới Website hoặc nguồn dữ liệu khác. Quý khách tự chịu trách nhiệm khi sử dụng các liên kết này. Mai Linh Tây Đô không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các Website và nguồn dữ liệu liên kết này. Mai Linh Tây Đô từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các Website và nguồn dữ liệu nói trên.

5. Sử dụng Website

Mai Linh Tây Đô không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện / hiển thị mặc định của Website.

6. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào từ phía Mai Linh Tây Đô hay nhà cung cấp khác, chính thức hay hàm ý, bao gồm nhưng không giới hạn về sự phù hợp của sản phẩm, dịch vụ mà người mua đã lựa chọn. Mai Linh Tây Đô và các nhà cung cấp khác cũng từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay bất cứ đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị. Khi truy cập vào website này, Quý khách mặc nhiên đồng ý rằng Mai Linh Tây Đô, cùng với đối tác khác, viên chức, cán bộ quản lý và người đại diện của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc thiệt hại gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh từ hay có liên quan đến việc:

  1. Sử dụng các thông tin trên website này;
  2. Các truy cập kết nối từ website này;
  3. Đăng ký thành viên, đăng ký nhận thư điện tử hay tham gia vào chương trình khuyến mại của Mai Linh Tây Đô;
  4. Mai Linh Tây Đô hay một nhà cung cấp nào đó có thực hiện việc cung cấp dịch vụ hay không thậm chí trong trường hợp Mai Linh Tây Đô hay nhà cung cấp đó đã được cảnh báo về khả năng xảy ra thiệt hại;
  5. Các hạn chế liên quan đến đặt chỗ trực tuyến mô tả tại đây. Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Mai Linh Tây Đô và các nhà cung cấp là đối tác kinh doanh của Mai Linh Tây Đô. Mọi sử dụng, trích dẫn không được gây thiệt hại cho Mai Linh Tây Đô và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

  1. Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;
  2. Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc;
  3. Mọi sản phẩm, công nghệ hay quy trình được sử dụng hay hiển thị tại Website này đều có thể liên đới đến bản quyền hay sở hữu trí tuệ khác của Mai Linh Tây Đô và các nhà cung cấp có liên quan mà không thể chuyển nhượng được.

Tất cả các nội dung được cung cấp tại Website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các Website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Mai Linh Tây Đô. Mọi hình ảnh, thương hiệu, nhãn hiệu hay biểu tượng trình bày tại Website này được bảo vệ bởi Luật sở hữu trí tuệ và các điều luật có liên quan khác và việc Quý khách sử dụng Website này không cho phép Quý khách được quyền sử dụng, nhân bản hay sở hữu.

8. Điều chỉnh và sửa đổi

Mai Linh Tây Đô có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

9. Luật điều chỉnh và cơ quan giải quyết tranh chấp

Điều kiện Sử dụng này được điều chỉnh bởi luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan

083 692 8888
ĐẶT VÉ